Muránská 4183/28, 841 10 Bratislava - Devín

Wings of Hope s.r.o.
Betliarska 22
851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka
Slovensko

IČO:
52827445

DIČ:
2121163231

IČ DPH:
Nie je platcom

Zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sro, Vložka č.: 145632/B

Československá obchodná banka, a.s.

CEKOSKBX

IBAN:

SK3875000000004028102066