Muránská 4183/28, 841 10 Bratislava - Devín

Wings of Nature s.r.o.
Betliarska 22
851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka
Slovensko

IČO:
50406698

DIČ:
2120310709

IČ DPH: SK2120310709

Zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sro, Vložka č.: 112646/B

Československá obchodná banka, a.s.

IBAN:

SK42 7500 0000 0040 2509 9359