Muránská 4183/28, 841 10 Bratislava - Devín

Sokoliarsky krúžok

Sokoliarsky krúžok pre deti realizujeme už od roku 2017. Deti sa učia nielen teoretické znalosti o sokoliarstve a jednotlivých druhoch dravcov a sov, ale aj praktické zručnosti zo sokoliarstva, ako je kŕmenie dravca, manipulácia s dravcom či samotné lietanie. Súčasťou krúžku je aj práca a starostlivosť o ostatné zvieratá v areáli minizoo – ich čistenie, kŕmenie a pod. Krúžok prebieha 2 x týždenne – utorok a štvrtok, v čase 15 – 17.00 (v zimných mesiacoch sa tento čas upravuje). Cena je 40€ /mesiac (tzn. 8 krát do mesiaca), pričom nevyčerpaný vstup je možné preniesť do ďalšieho mesiaca. Sokoliarsky krúžok beží počas celého roka, vrátane letných prázdnin.