Muránská 4183/28, 841 10 Bratislava - Devín

Kde nás nájdete?

read info

Otváracie hodiny

read info

Vstupné

read info

Kontakt

read info

O nás

Sokoliareň a minizoo Devín predstavuje nielen oddychový areál s bohatou ezpozíciou dravcov a letovými ukážkami. Predstavuje tiež kontaktnú minizoo s množstvom zvierat (zajace, morčatá, medvedík čistotný, ovečky, kozy, emu, somár, poníky, líška, papagáje, holuby a iné) s možnosťou ich kŕmenia či priameho kontaktu. Ponúkame oddychový areál, ktorý ocenia (nielen) rodiny s deťmi. Veľký dôraz kladieme aj na vzdelávanie a enviromentálnu výchovu, ktorú realizujeme vo viacerých projektoch (sokoliarsky krúžok, spolupráca so školami a iné).

Sociálne siete