Muránská 4183/28, 841 10 Bratislava - Devín

Ponúkame

  Letové ukážky dravcov

  Kontaktná minizoo s možnosťou:

                –  kŕmenia zvierat

                –  hladkania vybratých zvierat

  Sokoliarsky krúžok pre deti v priebehu celého roka

  Príprava adeptov na sokoliarske skúšky (od 18.rokov)

  Ohnisko/gril na opekanie/grilovanie

  Detské ihrisko

  Lukostrelba pre deti aj dospelých

  Profesionálne fotenie s dravcom či iným zvieraťom

  Výjazd s:

              – dravcami

              – zvieratami z minizoo podľa požiadavk y   

 (školy, domovy pre seniorov, vianočné trhy,..)

  Biologická ochrana

  Ornitoterapia

  Priestor a program pre rodinné oslavy, teambuilding

  Spolupráca so školami, škôlkami, tábormi a i.