Muránská 4183/28, 841 10 Bratislava - Devín

Darujte nám 2% z dane

Vďaka spolupráci s občianskym združením Wings for Human, môžete pomáhať aj Vy!  Spoločne sa všetci vieme podieľať 2 % z daní priamo na činnostiach, ktoré vykonávame v areáli Sokolierne a minizoo Devín. 

Z vyzbieranej hodnoty nie je strhávaný žiadny poplatok a je plne k dispozícii na účely projektov v Sokoliarni a minizoo Devín. Veríme, že táto spolupráca pomôže premeniť financie na prospešné aktivity pre návštevníkov a klientov.

Údaje o prijímateľovi 2 %

Názov: Wings for Human

Právna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov

Sídlo: Lovinského 3509/39, 811 04 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 51766817

SID: neuvádzame (nemáme pridelený)

Ako nám môžete darovať percentá z Vašej dane?

1) PRE ZAMESTNANCA

 1. Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a oznámte mu, že budete chcieť poukázať svoje 2 % najneskôr do 15.2.2022.
 2. Keď vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie a vystaví “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov”, vyplňte pred-vyplnený a editovateľný formulár “Vyhlásenie o poukázaní dane”.
 3. Z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať 2 %/3 % z vašej zaplatenej dane.
 4. Tlačivo je potrebné doručiť osobne či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 30.4.2022.

2) PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

 1. Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2 % z dane. Priamo v tlačive daňového priznania vyplní aj údaje o poukázaní 2 %.
  Vypočítajte si 2 % z vašej zaplatenej dane resp. 3 % – ak ste v minulom roku aspoň 40 hod. vykonávali dobrovoľnícku činnosť
 2. Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %/3 % zaplatenej dane. Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov.
 3. DP doručte elektronicky na Finančnú správu resp. na daňový úrad podľa vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.
 4. V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.

Upozornenie: Fyzická osoba si vyberie iba jednu organizáciu, ktorej daruje 2 %.
Minimálna výška dane na poukázanie 2 % predstavuje 3 Eurá.

3) PRE PRÁVNICKÚ OSOBU

 1. Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2 % z dane. Priamo v tlačive vyplní údaje o poukázaní 2 %.
 2. 31. 3. 2022 – konečný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je inak schválené daňovým úradom).

Upozornenie: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla prispieť. Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 Eur.

V prípade otázok nás kontaktujte na email: info@wingsforhuman.sk

Ako pomohli 2% z daní?

 • Sokoliareň a minizoo Devín sa vďaka 2% mohla podieľať na projektoch zameraných na integráciu a socializáciu ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce.
 • Vybudovali sme prístrešky, senníky  pre zvieratá.
 • Pomohli nám v čase obmedzení, kedy bola zabezpečená starostlivosť o zvieratá a ich kŕmenie.
 • Podporil sa projekt Ornitoterapie.
 • Podporil sa chod Záchrannej stanice.