Muránská 4183/28, 841 10 Bratislava - Devín

Biologická ochrana

Ďalšou možnosťou využitia sokoliarskych dravcov v praxi je tzv. biologická ochrana. Jedná sa o využitie sokoliarskych dravcov na plašenie vtáčích škodcov.

Biologická ochrana pomocou sokoliarskych dravcov sa v súčasnosti využíva na:

  • Letiskách na plašenie vtákov z letiskovej plochy
  • Viniciach, ovocných sadoch, či poliach pred náletmi škorcov a iných vtáčich škodcov ničiacich úrodu
  • Kostoloch, historických budovách, obchodných centrách, či sídliskách na plašenie holubov znečiťujúcich verejný priestor
  • Golfových ihriskách pred náletmi čajok, ktoré ničia trávniky
  • Ochranu výrobných hál či skladov pred holubmi či inými vtákmi

Sokoliarske dravce daných škodcov plašia, nelikvidujú ich. Jedná sa o najohľaduplnejší a najekologickejší spôsob plašenia vtáčích škodcov.